Archivy

Rubriky

Veřejný dopis Zdislavě Freund

Zdislava Freund, na 11. Parkinsoniádě

Otevřený dopis pro veleváženou Zdislavu Froind, předsedkyni Společnosti Parkinson z.s. se sídlem Volyňská 20 Praha 10,
Dobrý den neskutečně vykutálená předsedkyně Zdislava Froind.
To, co jste dle očitých svědků – účastníků Parkinsoniády opět předvedla je vrchol nejvyšší drzosti. Zakazovat někomu mluvit o vlastním díle vypiplaném na vysokou úroveň. Ještě mít tolik drzosti a napsat si úspěšné sportovce Parkinson Slovácko mezi účastníky své společnosti, je přímo nehoráznost.
To jste ještě na moje loňské požádání odmítla zveřejnit pozvánku na 10. Parkinsoniádu do Dubňan se slovy “nejste pro nás partneři“ je to docela obyčejná sprosťárna. Kromě toho po celé desetiletí existence Parkinsoniády bojkotujete její pořádání. Zprávy některých vašich členů o zákazu jet na Parkinsoniádu to potvrzují.
Tímto vás vyzývám k odstranění seznamu úspěchů našich členů uvedené v sestavě výsledků.
Nechápu, co jste vůbec za člověka, když se vám příčí napsat název PARKINSONIÁDA, obzvlášť když je to akce pro parkinsoniky vytvořená a organizovaná zase parkinsoniky. Co jste za člověka, který požaduje po organizátorech, aby vedoucí kolektivu Parkinson Slovácko nenechali hovořit o vzniku Parkinsoniády.
Ještě jedna záležitost, která způsobila jizlivé poznámky na Slovensku. To proto, aby bylo jasno. Jsme hrdi na to, že žijeme v České republice, že jsme Češi, ale to nám v ničem nebrání, abychom byli hrdi také na to, že územně žijeme v krásné a příjemné oblasti republiky s krásným názvem Morava. Pokud vážená nevíte, tak i Morava má svoje oblasti s názvy Hanácko, Slovácko, Ostravsko atd.
Prosím, abyste si vážená uvědomila, že všechno, co děláme v našem spolku, děláme pro všechny parkinsoniky, bez rozdílu místa pobytu i národnosti. Děláme to již 10 let, bez nároku na jakékoliv uznání, či odměnu. Děláme to i pro vás vážená předsedkyně i když veřejně prohlašujete, že pro vás nejsme partneři. S mnohými vašimi členy se stýkáme a máme je rádi a oni nás též. Nic si nevyčítáme a vzájemně se podporujeme. Laskavě si to uvědomte, nechytračte a nedělejte rozbroje.
Jan Škrkal předseda spolku Parkinson Slovácko

Její odpověď

Velevážený pane Šprkal,

Copak vás zase píchlo? Opravdu si myslíte, že s tímto elaborátem dobudete světového respektu?
Zdislava Freund, předsedkyně,
laureát Ceny ministra zdravotnictví 2017
Společnost Parkinson, z. s.,
Volyňská 933/20, 100 00 Praha 10,
272 739 222, 774 443 561
www.spolecnost-parkinson.cz
ID 4dj9ejc

Comments are closed.