Archivy

Rubriky

Pozor změna

Připomenutí:

Prosím, aby si ti z vás, kteří jsou zařazeni do družstev uvědomili skutečnost, která jim znemožňuje zařazení v soutěži jednotlivců od hry PING PONG.

Tato kombinace není možná. Důvodem je  fakt nemožnosti zařazení soutěžícího  do základního rozpisu pro hru PING PONG. Podobná je situace i ve hře BOCCIA. U této disciplíny se pokusíme  o organozační řešení.  V ostatních disciplínách pro jednotlivce  bude umožněno soutěžícím z družstva  si zasoutěžit.  Rozhodnutí o vstupu do soutěže jednotlivců však  je na rozhodčím dané disciplíny.  Má na to především vliv čas a momentální výhoda či nevýhoda, která by někomu nahrála a jiného poškodila.

Prý je to moc složité. Tak jednodušeji. Soutěžící zařazeni do  družstev nemohou hrát a soutěžit v PING PONGU.

 

V soutěži družstev jsou změny v disciplínách

  1. Foukačka
  2. Střelba ze vzduchovky
  3. Míček v kelímku
  4. Bowling

Pravidla jednotlivých sportovních disciplín 7. Parkinsoniády:

Kroužky:
Dle naházených kroužků. 3 serie po 5 kroužcích. Body dle vyznačení na kříži.
Bude-li mít více soutěžících stejný počet bodů, bude mezi nimi proveden nový rozhoz,
případně i další rozhozy. Je to věcí rozhodčího.
 
Šipky:
3 série po 3 hodech, hodnocení podle naházených bodů. Při souladu bodů – nové rozhozy.
 
Hod na koš:
dle počtu košů: ženy – vzdálenost 3 m,  2 + 10 hodů
muži  – vzdálenost 6 m,  2 + 10 hodů
Při stejném počtu bodů, nové házení na 3 hody
 
Kopání na branku:
Ve velké brance bude malá. 
Za trefu do velké 1 bod,
za trefu do malé 2 body
Při shodě nové kopání, dle potřeby i vícekrát
 
Bocia (Pétangue):
hraje se vyřazovacím způsobem. Zahajuje po dvojicích jeden z klubů, nebo skupiny, je jedno která ze skupin dříve.. Hrají vždy 2 hráči z nichž vítěz postupuje do dalšího kola. Každý hráč hází 3 míčky. Ten co nezvítězí je vyřazen ze hry. Následuje další skupina hráčů stejným způsobem. Tak se postupuje do doby, než odehrají všechny skupiny hráčů včetně jednotlivců. V dalším kole se hraje stejným způsobem do doby, než ze skupiny vzejdou 3 nejlepší hráči.
 
Stolní tenis:
Hra na 2 krátké vítězné sety vyřazovacím způsobem. Hra je plně v kompetenci určeného vedoucího rozhodčího a skupiny rozhodčích stolního tenisu. Bude přísně dodržován rozpis stolů a časů
 
Střelba hokejkou:
Způsob hry – 1 nástřelná a 10 ran ostrých
Při shodě nová střelba, dle potřeby i vícekrát 

Družstva:

  1. foukačka      (2 série po 5 pokusech) počítají se obě série
  2. střelba vzduchovkou (1 série 4 rány) 2 velké sklopky á 5 bodů,   2 malé sklopky á 10 bodů
  1. míček v kelímku (2 série po 10 hodech. Každá trefa 5 bodů) Jeden z členů družstva chytá do kelímku míček a chytá obě série hodů. Házející hráči se vymění a každý z nich hází jednu sérii.
  2. bowlig   (1 série 5 hodů). Hodnocení dle počtu naházených kuželek.
           

Jednotliví rozhodčí mají po  poradě s hlavním rozhodčím právo upravit podmínky hry tak, aby celá soutěž skončila mezi 16 – 17. hodinou, nejpozději v 18,00 hod. a mohly být vyhlášeny výsledky soutěže. Hlavní rozhodčí jsou dva. Hana Zelinková a Zuzana Schneiderová.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *