Archivy

Rubriky

Propozice

Pořadatela organizátor Parkinson Slovácko, o. s.Fr. Vlacha 1411, 696 03 Dubňany http://www.parkinson-slovacko.cz/
Datum konání 1. – 3. 8. 2014   hlavním den akce je sobota 2. 8. 2014
Místo konání Česká republika, město Dubňany, areál Sport centrum Želva Dubňany(http://zelva.mesto-dubnany.cz/)696 03 Dubňany, Hodonínská 1680; GPS: Loc: 48°54’39.375″N, 17°5’54.269″E
  Organizační výbor
Předseda Jan Škrkal, předseda Parkinson Slovácko o. s.
1. místopředseda Jiří Doležal
2. místopředseda Jaromír Ambroz
Hlavní organizátoři       Jiří Doležal – soutěž družstevJaromír Ambroz – soutěž jednotlivců
Koordinátoři Jaromír Ambroz, Helena Škrkalová
Hlavní rozhodčí Mgr. Hana Zelinková, Hana Neničková
Ostatní rozhodčí delegováni pořadatelem (dbáme max. nezávislosti na soutěžících)
Předseda Jury Jiří Doležal, ČSS, rozhodčí I. třídy A-096
Člen Jury Ing. Robert Sýkora
Lékař         zajištěn pořadatelem
Hosté významné osobnosti JmK i ČR
Disciplíny pro jednotlivé soutěžící 
 1. hod míčem na koš         (2+10 hodů)
 2. hod šipkami na terč        (3 série po 3 hodech
 3. kop na branku                (1+10)
 4. kroužky na cíl                (3 série po 5 kroužcích)
 5. střelba hokejkou            (1+10)
 6. pink ponk                      (vyřazovacím způsobem)
 7. pétanque- boccia           (3 série po 3 hodech, vyřazovacím způsobem)
Disciplíny družstva
 1. kuželky/ bowling (2 série po 6 hodech) počítají se obě série
 2. foukačka       (2 série po 5 pokusech) počítají se obě série
 3. digitální střelba pistolí (2 série po 3 ranách) počítají se obě série
Následující disciplíny pro nesoutěžící. rybičky, holandský biliár jako náhradní nebo doprovodné disciplíny
Kategorie Jednotlivci – MužiJednotlivci – Ženy,Družstva – Parkinsonici,Družstva – Roztroušena sklerosa
Podmínky účasti Soutěžit mohou pouze soutěžící s diagnosou:

 1. Parkinsonova nemoc
 2. Roztroušená sklerosa

Nemocní přihlášeni do soutěže odpovídají ztrátou získané trofeje za pravost diagnózy. Další podmínkou účasti bude maximální počet 160 soutěžících jednotlivců a 30 tříčlenných družstev

Přihlášky
 1. Vedoucí spolků/klubů přihlásí účastníky hromadně (přihláška v příloze).
 2. Individuální přihlášení (přihláška v příloze).
 3. Uzávěrka podávání přihlášek je 15. 6. 2014.
 4. Později přijaté přihlášky nebudou akceptované.
 5. Přihlášky lze zaslat poštou na adresu pořadatele nebo / a současně na e-maily         skrkal@seznam.cz a jidolcss@volny.cz .
Vložné 400,- Kč/16 € (zahrnuje oběd, večeře, pitný režim a startovné)doprovod hradí 350 Kč/14 €Splatné Nejpozději při prezenci, nebo č. ú.227472686/0300,uvést jméno,variabilní symbol je rodné číslo.Při hromadném placení ze spolků/klubů vedoucí zašle v denpřevodu seznam hradících účastníků pořadateli mailem.
Presence Podle časového rozvrhu.

 1. Vedoucí jednotlivých spolků zapíší hromadně účastníky podle seznamu.
 2. Uhradí startovné za všechny klubové účastníky.
 3. Obdrží pro přihlášené a zaplacené účastníky stravovací poukázky.
 4. Vyzvedne startovní čísla přihlášených do soutěže družstev.

Individuální účastníci obdobně.

Losování
 1. Bude provedeno pouze v disciplínách stolního tenisu a boccia počítačem.
 2. Rozpis bude vyvěšen na informační tabuli v hale.
 3. Rozpis bude zveřejněn na internetových stránkách pořadatele týden před konáním soutěže.
Složení družstev
 1. Družstva tříčlenná, smíšená (2ž+1m nebo 2m+1ž) složená z účastníků jednoho klubu.
 2. Každý klub může do soutěže přihlásit pouze jedno smíšené družstvo.

Družstvo nemůže být složeno ze tří mužů nebo ze tří žen

Hodnocení
 1. Kategorie mužů jednotlivci – hodnotí rozhodčí dle pravidel
 2. kategorie žen jednotlivci –   hodnotí rozhodčí dle pravidel
 3. kategorie smíšených družstev – rozhoduje celkový počet získaných bodů
Protesty
 1. Písemně do 20 minut po zveřejnění výsledků se vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. Při uznaném protestu se vklad vrací
Vyhlášení výsledků
 1. Dle časového rozpisu. Po skončení a vyhodnocení přímo ve sportovní hale Hlavním rozhodčím. Dle možností budou průběžné výsledky zveřejněny na plátně umístěném ve vhodném místě.

Pořadatel si vyhrazuje právo časového posunu

Odměny Odměnou pro vítěze budou poháry medaile a diplomy
Sportovní ustanovení
 1. Závodníci startují individuelně nebo za své kluby.

Hostování není povoleno

Technická ustanovení
 1. Soutěže probíhají dle pravidel vypsaných organizátorem.
 2. Pravidla budou zveřejněna v časovém předstihu na webových stránkách pořadatele. Do 30.5. 2014
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení účasti a změny programu propozic.
Ostatní ustanovení
 1. Pořadatel zajistí účastníkům odpočinkové a diskuzní prostory
 2. Po dobu soutěžního dne bude zabezpečena hlídací služba cenných věcí ve vyhrazeném prostoru.
Povinnosti účastníků 
 1. Dodržovat pokyny organizátora.
 2. Dodržovat fair-play.
 3. Dostavit se včas k presenci.
 4. Do haly je přístup povolen v čisté sportovní obuvi.
 5. Zákaz kouření v celém sportovním areálu.
 6. Účastník vstupem do soutěže stvrzuje, že se seznámil s propozicemi soutěže a pravidly jednotlivých disciplín.
 7. Soutěžící jsou si vědomi, že účast je na vlastní nebezpečí, a za případné úrazy nese každý účastník zodpovědnost sám.
Pojištění Pořadatel nemá možnost hromadného pojištění. Doporučuje se individuálně pojistit.
Zdravotní zabezpečení První pomoc ve sportovním areálu.
Ubytování Pořadatel ubytování nezajišťuje.Ubytování si účastníci hradí a zabezpečují sami. Ubytování je možné v Hotelu Panon v Hodoníně (www.hotelpanon.cz).Podrobnosti o dalších možnostech ubytování na: www.parkisnon-slovacko.cz
Doprava Pro soutěžící ubytované v Hodoníně je zajištěn odjezd hromadně v sobotu dne 2. 8. 2014 od Hotelu Panon a večer zpět. Hodina odjezdu bude oznámena a k dispozici i v recepci hotelu.
Stravování
 1. V sobotu 2. 8. 2014. Pro presentované účastníky zajišťuje pořadatel.
 2. Účastníci při presenci obdrží stravovací poukázky.
 3. Restaurace v době Parkinsoniády je vyhrazena pouze presentovaným účastníkům.
 4. Oběd od 11,00 – 13,00 hod, večeře 18,00 – 20,00 hod.
Informace a kontakty   Parkinson Slovácko o. s.,Jan Škrkal, Fr. Vlacha 1411, 696 03 DubňanyTel: +420 511 119 420, Mob: +420 608 081 553,E-mail: skrkal@seznam.cz,Skype: jan.skrkal
Další kontakty Anglicky: romana@parkinson-help.cz, +420 732 540 715Německy: ivabrau@seznam.cz, +420 515 540 506Polsky: kolekovaanna@seznam.cz, +420 603 795 774

 

Časový pořad

Pátek 1.8.2014

15.30 – 18 hod. Příjezd zahraničních účastníků a vzdálenějších oblastí
18.30 – 19 hod.  Hromadná přeprava osob ke KD v Hodoníně
19.30 – 21 hod. Kulturní program společenský dům v Hodoníně
Hlavním vystupujícím pátečního večera bude soubor Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou v připraveném programu k příležitosti konání 7. roč. Parkinsoniády. http://www.hradistan.cz/uvod.htm.

Sobota 2.8.2014

08 – 09 hod. Prezence
09 hod Nástup soutěžících, hymna parkinsoniků, uvítání
9.15 hod Meeting – porada, pokyny pro soutěžící.
9.30 – 17 hod Soutěže. V mezidobí krátké vstupy hostů: těch, kteří nám právě mají co říci… Oběd: v restauraci areálu Želva průběžně mezi 11,00 – 13,00 hod.
18 hod. Vyhlášení výsledků (zde si pořadatel vyhrazuje právo změny času; změna by byla opakovaně ohlášena moderátorem akce, vyvěšena na oficiální Informační a výsledkové tabuli – oficiální flip chart v dějišti soutěže).
V průběhu her. Dopoledne a odpoledne besedy s členkami APH o nemoci a jejich úskalích
18 – 20 hod večeře
20 hod až … Večerní program
Pořadatel si vyhrazuje právo drobných změn programu, případného doplnění.

Neděle 3.8.2014

08 – 11 hod.  Individuální program, odjezdy účastníků

Schváleno dne 7. 3. 2014

Škrkal Jan v.r.
předseda organizačního výboru

Doležal Jiří v.r.
1. místopředseda organizačního výboru

Ambroz Jaromír v.r.
2. místopředseda organizačního výboru

Sponzoři 7. Parkinsoiády

Loga sponzorů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDE Chyba: Chyba načítání souboru - v případě potřeby vypnout kontrolu chyb (404:Not Found)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *