Archivy

Rubriky

Parkinson Slovácko v  roce 2016

10 let činnosti. Zahajovali jsme v počtu 19 členů a v krátké době jsme zvedli členskou základnu na výši 40 členů.

Tehdejší průměrný věk našeho spolku činil 59 roků. Nejstarší člen našeho spolku měl 77 roků a nejmladší 43 roků. Současný věkový průměr je 69 roků. Současný počet aktivních členů je oněch 19 jako při zahájení činnosti. Jaký je stav fyzické a duševní aktivity. I to vystihuje průměrný věk. Podstatně velká únava a chybí nadšení.
Přesto jsme vytrvali a věřím, že ještě vytrváme. Stále se rádi scházíme. Nepamatuji se na pády a úrazy v roce zahájení činnosti. Mám za to, že žádné nebyly. Za to však v posledním roce činnosti (2016) a letos za ty 2 měsíce už jich bylo tolik, z velké většiny vážných, že to těžko spočítám.14 pádů a většinou s vážnými úrazy z aktivních 20 členů. Vyjádřeno procentuálně 70 % členů mělo za poslední rok úraz.

Můj závěrečný příspěvek do kroniky a k zakončení roku 2016 se líbit nebude. Nepřidá na optimizmu ani na náladě. Tu však na jaře vyspravíme bohatou činností. Pomůže nám v tom sluníčko a věřím že mnoho hezkých a příjemně strávených a vyplněných dnů. Také naší optimistické náladě pomůže mnoho setkání s milými přáteli a navazování nových přátelství.
Do hodnocení roku 2016, lze napsat a zakončit slovy i písmem´.
Rok 2016 byl ÚSPĚŠNÝ

Honza Škrkal

Přelom roku 2016 a 2017 je  vždy velmi významným obdobím.  Toto období  určuje  místa, čas a činnost. Letošní rok je zvlášť významný, proto že zahajujeme nové desetileté období. Je významné i 10. Parkinsoniádou. Je významné i desetiletou činností a je významné i tím podstatným.   Tím podstatným je  výdrž našich členů v kolektivu. Dobrá spolupráce,  nejen v našem spolku, ale i se spolky tzv. konkurenčními.
Tak snad jenom to malé prohlášení z dob bývalých. Vydržet a jedem dál. Úplně na závěr děkuji všem i nám. Honza

Comments are closed.