Archivy

Rubriky

4. Česká parkinsoniáda pohledem organizátorů

pohledem mým i pohledem našich přátel novinářů Mgr. Tani Pikartové a Dr. Petra Trávníčka, kteří patří též do organizačního týmu

Česká Parkinsoniáda jako součást místních oblastních i mezinárodních sportovních soutěží a her je již tradiční a největší akcí svého druhu nejen v České republice.


K účasti i ke startům jsou zváni všichni, kteří měli tzv. „kliku“, že je potkalo onemocnění Parkinsonovou chorobou, jehož není možné se žádným způsobem zbavit.


K účasti přijíždějí všichni, kteří se rozhodli něco pro sebe a proti této nemoci dělal. Bojovat s ní a trénovat pro život svůj i svých blízkých pod motem: Život je pohyb pohyb je život.  Setkat se s přáteli, poměřit síly a popovídat si s nimi, poradit si navzájem. Že má tato akce na všechny příznivý dopad není můj názor, ale názor odborníků, partnerů a v mnoha případech i veřejnosti.


A tak stejně jako každý člověk, ani každý parkinsonik nemůže být malířem jako třeba Salvádor Dalí, skvělým hudebním skladatelem a dirigentem Petr Eben, historikem a spisovatelem Vojtech Zumarovský, papežem Jan Pavel II., vynikajícím sportovcem – Muhamad Alí – světový král v boxu.  Každý z nás se však může pokusit a nejen pokusit, ale měl by pro sebe udělat maximum jak pro zdraví tak i pro dobrý pocit svého „JÁ“.


Pro to všechno je zde naše Parkinsoniáda.  S takovouto vizí ji jako organizátoři pro vás i připravujeme. Věřím, že po této 4. ČP, už chápete, že to naše moto provázející již všechny Parkinsoniády Život je pohyb a pohyb je život, není jenom plácání do větru, ale  že ho bereme velmi vážně.


Teď už mi nezbývá než poděkovat všem našim a partnerům a příznivcům kteří pomáhali, pomáhají a věříme, že budou i nadále pomáhat v uskutečňování naší vize a touhy vyhrát nejen nad nemocí, ale i nad sebou samými. Já věřím, že se nám to podaří.

Přátelé novináři Táňa a Petr

 

Comments are closed.