Archivy

Rubriky

Kongres neurologů v Luhačovicích

 

 

 

Kongres neurologů v Luhačovicích
EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ

Lázně Luhačovice, Společenský Dům
17.-20.05.2012

 

Blýskání na lepší časy?

V pátek jsme byli společně s Hankou a Věrkou na dvě pozvání v Luhačovicích.  Jedno pozvání bylo od Jany Večlové a druhé písemné  od profesora Rotha.

 

Janě Večlové, která vyvíjí již delší dobu  maximální úsilí o zlepšení vztahů mezi Společností Parkinson a sdružením Parkinson Slovácko děkuji za upozornění na možnost účasti.

Dále bych chtěl moc poděkovat  profesorům Janovi Rothovi a Evženovi  Růžičkovi za pozvání na kongres a za možnost říci před tak velkým fórem neurologů o Parkinsoniádě.  Oba  pánové  moji i když nesouvislou řeč, hodnotili velmi kladně.

Profesor Růžička mi v soukromém rozhovoru sdělil, že se pokusí zařídit si program tak, aby se mohl 5. České Parkinoniády zúčastnit.  Pokud to pane profesore budete číst, omlouvám se, že jsem část našeho soukromého rozhovoru   prozradil. Ničím Vás to pane profesore nezavazuje. Budeme však moc rádi, když Vám  vaše pracovní  povinnosti v účasti nezabrání.  Už jenom možnost hovořit o  akci na tak velkém fóru je pro nás velmi výzanmná.

 

Za  pokrok  považuji i možnost si pohovořit otevřeně a věcně o vzájemných vztazích. Společnosti a Slovácka se členy výboru Společnosti.  Rozhovor, který jsme vedli ve třech s členy výboru SP  by mohl být pokračováním  snahy Václava Veselého o možné budoucí  spolupráci obou organizací, která byla necitlivou formou narušena. Věřím, že jsme si vysvětlili i otázku, která pálí některé neznalé, nebo špatně informované členy o sponzoringu.

 

NAŠI SPONZOŘI versus VAŠI SPONZOŘI a opačně.

 

Dovolím si doufat v to,  že V. Fidlerem i J. Večlovou to bylo pochopeno, ale pro ty kteří těžko chápou.

 

NEEXISTUJÍ NAŠI NEBO VAŠI SPONZOŘI  nevlastníme je

 

Firmy, nebo společnosti sponzorující Společnost a Slovácko nejsou ani naše ani vaše. Jsou to firmy a společnosti vedené a řízené lidmi, a v nich jsou další lidé,  kteří posuzují naše žádosti a na  základě našich plánů činnosti, žádostí a především projektů nám poskytují nebo neposkytují finanční a materiální pomoc.  Ze své zkušenosti mohu říci, že mnoho z nich  i podporu morální, která je alespoň pro mě stejně důležitá.

 

Tyto firmy a  společnosti  poskytují podporu i mnoha dalším veřejně prospěšným organizacím a žádná z nich si je nepřivlastňuje. Jenom pro názornost.  Město Dubňany, které sponzoruje nás poskytuje  finanční dotaci ještě dalším 35 obdobným organizacím, jako je Slovácko.  U města Hodonín  je počet podporovaných subjektů ve stovkách. Od žádné z  organizací v těchto a  jiných městech a obcích jsem neslyšen poznámku to je náš sponzor.  ( Nebo dokonce  kradeš nám sponzory, nebo, jak to uděláme s našimi sponzory.)  Jsem velmi rád tomu, že u sponzorů podporujích SP i PS jsou tak fundovaní lidé a že rozhodují o dotacích bez předsudků panujících a zafixovaných ve Společnosti Parkinson.  Kromě toho žádáme o dotaci na Parkinsoniádu, kterou neděláme  pro sebe, lae pro parkinsoniky bez rozdílu členství, či nečlenství a bez jakéhokoliv omezení a to i národnostního.  Až na tuto skutečnost budeme všichni takto pohlížet budeme si i lépe rozumět.

Promiňte mi, že jsem  se o tom rozepsal. Vidím v tomto vysvětlení  a v rozhovoru v Luhačovicíh opravdu blýskání na lepší časy.  Jan Škrkal

 

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *