Archivy

Rubriky

Parkinson nezná hranic

Parkinson nezná hranic

1.4.2013 13:32

Společná aktivita kolegů v nemoci z Polska, Rakouska, Slovenska a Česka se uskuteční 13. až 15. dubna, zvou Parkinson Slovácko a Asociace Parkinson-Help.

 

Parkinson Slovácko o. s. za pomoci Asociace Parkinson-Help o. s.
pořádá ke Světovému dni Parkinsonovy nemoci
13. 4. – 15. 4. 2013
„Parkinson nezná hranic“
 
11. 4. 2013 na Světový den Parkinsonovy nemoci máme povinnost vůči sobě,
 malým krůčkem vstoupit do povědomí veřejnosti a ukázat, že my tu žijeme také
 13. 4. 2013 příjezd kolegů v nemoci z Polska, Rakouska, Slovenska a účastníků z ČR
                        10:15                    začátek výstupu na Hrad Špilberk – pořádá a k účasti nás pozval
                                                     Parkinson Klub Brno
                                                    prohlídka hradu a Brna
                                                    odjezd z Brna
                                                    příjezd do hotelu  Starý pivovar v Praze – ubytování a večeře v hotelu
                                                    společný večer v salonku hotelu
14. 4. 2013    09:45                  odjezd od hotelu na Žižkovskou věž (s průvodkyní)
                        10:30                  příjezd na Žižkovskou věž – vyhlídka na celou Prahu
                                                    s výkladem a pohoštěním (malý oběd)
                        12:00 – 12:15   odjezd do centra Prahy
                        12:15 – 12:45    přejezd k Rudolfínu – procházka po Karlově mostě (s průvodkyní)
                        13:45                 přejezd na Hrad
                        14:00 – 15:00   prohlídka Hradu (s průvodkyní)
                        15:00 – 17:30   Strahovský klášter + setkání s opatem kláštera
                        17:30 – 19:30   večeře ve Strahovském klášterním pivovaru
                        19:30                 přejezd do hotelu, posezení případně na hotelu
15. 4. 2013                               návštěva Poslanecké sněmovny za účasti představitelů
                                                   politického života – poslankyně paní Lenky Kohoutové
Těšíme se na setkání se všemi. S nemocnými, s jejich blízkými a přáteli, se všemi, kteří nám pomáhají a podporují nás.
Bez jejich pochopení závažnosti onemocnění Parkinsonovou chorobou, by to nešlo.
Veškeré informace je možno získat na : skrkal@seznam.cz, www.parkinsovn-slovacko.cz
                                                                        asociace@parkinson-help.cz, www.parkinson-help.cz

1 comment to Parkinson nezná hranic

 • Zuzana Michalková, Spoločnosť Parkinson Slovensko

  O Špilbergu už bolo napísané, rada pridám informáciu o tom, že po ukončení akcie sme sa presunuli do Prahy. Bola to skupina rakúskych, poľských, slovenských i domácich parkinsonikov. Ale i členovia Parkinson Slovácko o.s., ako aj predstaviteľky Asociace Parkinson-Help o.s.
  Na pozvanie predsedov týchto združení sme spolu s predsedníčkou Spoločnosti Parkinson Slovensko, Katarínou Félixovou prežili prekrásne dva dni v stovežatej Prahe.
  Ubytovanie sme mali zabezpečené v krásnom Hoteli Starý pivovar, ktorý návštevníkom Prahy vrelo odporúčam. Večer sme sa rozhovorili, mali sme si čo povedať.
  V nedeľu (14. 4. 2013) sme nasadli do pripraveného autobusu a naša sprievodkyňa s milým úsmevom začala svoj výklad. Cestou na Žižkovu vežu sme sa dozvedeli mnoho zaujímavostí
  o metropole Českej republiky. Samotná veža nadchla účastníkov, výhľad z nej bol čarokrásny.
  Obedovať v reštaurácii pekných pár metrov mad zemou a sledovať tu prekrásnu scenériu domov, kostolov, či historických budov, je skutočne pastvou pre oči. Bolo to úchvatné. Ako aj ďalší program tohto dňa. Prechádzajúc nádvoriami Pražského hradu, či Strahovským kláštorom som si uvedomila tú silu a majestátnosť.
  A večer v kruhu priateľov zas nesmiernu blízkosť. Ako aj pocit, že s problémom, s chorobou nie som sama.
  V pondelok (15. 4. 2013) zas zaujalo sídlo Poslaneckej snemovne. Toto sídlo tvorí skupina starobylých palácov a meštianskych domov na pražskej Malej Strane. Pestrosť stavebných slohov dáva jasný signál, že tu sa písali dejiny, že tu na týchto miestach prebehlo vicero historických udalostí. Prechádzať chodbami paláca, kde sa nachádza hlavná rokovacia sála Poslaneckej snemovne, paláca, ktorý patrí k najstarším parlamentným budovám nielen v Európe, ale i vo svete, je priam zážitok. A byť priamo v rokovacej sále, hovoriť s pani poslankyňou Lenkou Kohoutovou, ktorá je dušou parkinsonikov, tak to je už priam závidenia hodné.

  Vďaka za tie prekrásne zážitky, vďaka za spolu prežité dni v Prahe.
  Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto stretnutia. Úprimná vďaka patrí hlavne predsedovi Parkinson Slovácko o.s. p. Janovi Škrkalovi, ako i predsedníčke združenia Asociace Parkinson-Help o. s., Ing. Romane Skála – Rosenbaum. ĎAKUJEME…

  Zuzana Michalková, Spoločnosť Parkinson Slovensko

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *