Archivy

Rubriky

Den sociálních služeb 2015 v Hodoníně

3                  Den s ociálních služeb 2015 pořádaný městem Hodonín v jehož programu mělo malou organizační úlohu i naše sdružení Parkinson Slovácko

Program
10:00 – 10:15 Zahájení, přivítání
10:15 – 10:30 vystoupení Dětského sboru z Mikulčic
10:30 – 11:45 Taneční vystoupení pod taktovkou dr. Velety (se vstupy moderátora)
11:45 – 12:00 Ukázky cannisterapie
12:00 – 12:35 Módní přehlídka SOŠ Strážnice a klientů sociálních služeb v modelech Dany Fashion
12:35 – 12:50 Sexteto ze Svazu důchodců
12:50 – 13:00 vyhlášení soutěží
13:00 – 13:45 Countrio
13:45 – 14:00 taneček na židlích z Klubu pro seniory při Senior pointu Hodonín
14:00 – 14:50 Countrio
14:50 – 15:00 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Kyjov: Pěvecký sbor Pastelky
15:00 – 15:50 Countrio
15:50 – 16:00 Společenství Romů na Moravě Jekhetaniben pre Morava – taneční vystoupení
16:00 ukončení, poděkování

od 16:00 hodin začíná přednáška na téma Abeceda proti dluhům v Městské knihovně Hodonín

Zajímavý nadpis a zajímavé místo v programu. Vše proběhlo tak jak je uvedeno v programu. Byla to pravidelná akce Města Hodonína na kterou pravidelně docházíme. Odbor Sociálních služeb se rozhodl pro jiný termín a musím říci, že vybral krásný den s krásným počasím. Přesto, že nás v programu nenajdete, byli jsme důležitou částí a především jako pomocníky, hlavního organizátora.
Co bylo našim úkolem? Byla to malá sportovní soutěž účastníků především ze speciálních ústavů a pečovatelských a charitativních organizací. Myslíme si, že jsme se daného úkolu zhostili se ctí. Myslím si také, že pomůžeme i příště rozhodnou-li se organizátoři něco takového uspořádat znovu. Vyzkoušeli jsme 3 nové hry, které se líbily a které zaujmou určitě i příští rok. Honza

10

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *