Archivy

Rubriky

Mezinárodní hymna parkinsoniků

Podle doslovného překladu z angličtiny pro danou melodii upravila
Ing. Ivana Braunová, členka sdružení Parkinson Slovácko. (Srpen 2009)

 

1) Hej ty, řekni co s tebou se děje?                                                                               3) Hej ty, vzchop se a přestaň už vzlykat!
Hej ty, kde je ten člověk co jsem znal.                                                                              Hej ty, nepromarni v samotě čas !
Údy ti ztuhly, tvá ruka se chvěje                                                                                        Spolu jsme silni, sám nemusíš pykat,
živého výrazu v tváři ses vzdal                                                                                            hej ty teď budeš svůj život žít zas.

Cítím jen úzkost a hýbám se málo,                                                                                    Já chci být silný a jít za svým cílem,
jsem stále tady a přec opodál.                                                                                            vím, že na té cestě nebudu sám.
Nechápu vůbec, co se mnou se stalo,                                                                               Spojí se světadíl se světadílem,
takový život jsem si nevybral.                                                                                           Já ruku sestře a bratru podám.

2) Hej ty, tvůj úděl měl bys už znáti                                                                           4) Hej ty tvá strnulost s tváře ti mizí,
jsem s tebou a chci tě za ruku vzít.                                                                                  hej ty, vždyť ty se usmíváš zas.
S parkinsonem musíš se rváti,                                                                                         Chápeš teď přece, že nejsme si cizí,
společně půjdeme jej porazit.                                                                                          najdem si cestu ke každému z nás.

Já prý už nebudu nikdy jak dříve,                                                                                  Budeme se spolu v životě dělit
budu se muset o svůj život bát.                                                                                       o věci dobré i o věci zlé.
A co ti druzí, se stejným křížem                                                                                      Musíme jen pevně v budoucnost věřit,
zdalipak budou mi po boku stát.                                                                                     vítězství bude pak moje i tvé.

 

Comments are closed.