Archivy

Rubriky

Celostátní sjezd polských parkinsoniků ve Varšavě

Klub Ostrava a Parkinson Slovácko přijali pozvání předsedy p. Jiřího Lukaševiče s Národního Sdružení Parkinsoniků ve Waršavě. Ve dnech 6. – 8. května 2011 se konalo Celorepublikové setkáni parkinsoniků v Polsku.
Po příjezdu a ubytování v hotelu, účastníci nastoupili do přistavených autobusů, setkání pak bylo zahájeno projížďkou a prohlídkou města.

V sále Galerie Porczyńských pak zazněly v podání profesorky Ivony Klimaševské skladby Frederika Chopena, které v nás pak zanechaly spousty dojmů s krásných skladeb.
Další den po snídani odjíždíme do Centra konferenčního Kongresového sálu, kde po celý den probíhala přednáška lékaře, fyzioterapeuta a logopeda. Pak následovalo představování jednotlivých klubů a hostů. Zde, společně s Honzou Škrkalem jsme také představili činnost klubu Slovácko, včetně pořádané čtvrté Parkinsoniády, na které se také částečně podílím.

Na setkání parkinsoniků ve Varšavě, bylo pro mne velikou ctí a samozřejmostí přečtení a předání zdravice nového předsedy Společnosti Parkinson JUDr. Karla Skořepy. Polští účastníci zprávu přijali s velikým nadšením, poděkováním a opětují tento vzkaz. Pan Lukaševič navíc přeje novému předsedovi hodně zdraví, sily a pevnou ruku při jednáních. Věří, že bude možnost někdy i jejich společného setkání.

Poslední den pobytu po snídani opět přistavenými autobusy odjezd do kostela „Baziliky svatého kříže“, kde byla mše obětovaná pro nemocné trpící Parkinsonovou nemocí. Bylo zde hodně připomenuto, že nemocí trpěl papež Jan Pavel II., který statečně s nemocí bojoval. Dne 1. 5. 2011 jej jeho nástupce Benedikt XVI. prohlásil za blahoslaveného. Tato svatá mše obětovaná pro nemocné s PN byla vysílána prostřednictvím polského rádia PROGRAM I.
Děkujeme našim polským přátelům za pozvání, ubytování, veškerou péči a společnost, kterou nám po celou dobu pobytu tolik věnovali.
Za nás za všechny Anna Koleková

Ano je to tak jak je napsáno od Aničky. Velmi příjemné setkání a také velmi poučné. Parkinsonici z Polska na 4. Parkinsoníádu přijedou. Pozvali jsme i hl. představitele pana Jiřího Lukaševiče. Polské parkinsoniky nabídka partnerství na společné pořádání 5. Parkinsoniády velmi zaujala. Nabídku zváží a vyjádří se k ní. Parkinsoniáda však nebyla tím hlavním proč jsme do Polska jeli. Každopádně tam jezdíme velmi rádi, stejně tak jako oni k nám. Připojuji se k poděkování a péči, kterou nám věnovali. Skládám obdiv a úctu organizátorům za bezchybnou, dokonalou organizaci. Přátelé z Polska těšíme se na Vás v srpnu v Dubňanech.

Jan Škrkal za Parkinson Slovácko

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *