Archivy

Rubriky

Pochod Moravským Slováckem

Zveme vás na pochod. Ano opravdu jsme spolupořadateli akce Pochod Moravským Slováckem. Vidíme v tomto pochodu právě další zviditelnění nejen našeho občanského sdružení, ale i informaci pro širokou veřejnost hlavně v oblasti Jižní Moravy. Zatím jsme všechny akce zaměřovali na nemocné Parkinsonovou chorobou. Teď si říkáme, že stojí za to zkusit dát dohromady zdravé i nemocné.  Připravujeme do místa cíle pochodu materiály  informující o nemoci, informační videa, případné diskuse o nemoci i soutěže pro děti účastníků. Jaký bude přínos se uvidí. Osobně si myslím, že nezanedbatelný.

Tak tedy, kdo z parkinsoniků hlavně okolních ( myšleno Morava má chuť se jít projít, tak ať neváhá).  Svou  trasu si najde každý účastník.  Těšíme se na Vás. Za Parkinson Slovácko  Jan Škrkal

Kliknutím na plakát se plakát zvětší.

 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Už je neděle 9.9. 2012 a pochod máme za sebou. Vypadá to tak, že po této “malé” zkušenosti se k SK Rytmiku přidáme i příští rok. Jak to vše dopadlo?  Prvním přihlášeným byl nejvzdálenější účastník  Martin Brus z Trutnova. Není to shoda jmen, byl to opravdu předseda klubu z Hradce Králového. Přijel nás podpořit a odjížděl spokojen. Pojali jsme tuto  akci jako seznamovací a propagační. Splnila účel a to je důvod  se pustit do dalšího ročníku. U naší nástěnky  se zaměřením na nemoc se zastavovali nejen starší, ale i mladí a pokud jsem se zeptal, tak z jejich úst vycházela slova uznání o potřebnosti takto společnou akci informovat. Slova uznání padala i na vrub obnovení pochodu. Po jeho skončení i slova chvály. S   SK Rytmikem se dobře spolupracovalo a rádi se snimi, budou-li chtít pustíme i do něčeho jiného.

Trochu statistiky:  160 účastníků, z toho asi 40 dětí do věku 15 let. Nejstarším účastníkem  byla 84 letá občanka  z Dubňan  a nejmladším 3,5 letý místní občánek.  Další 7 letý účastník zvládl na kole 30 km trasu. Ani se nezadýchal.  Nejstarší účastník z řad mužů ve věku 67 let zvládl 50 km trasu pěší. 100 km trasu  pro kola jelo více účastníků z Dubňan.  Akce začala  mezi 8 – 10 hodinou ráno přímo v Dubňanech a končila kolem 18 hodiny v Autokempu Josef. S našim nejvdálenějším účastníkem jsem se vypravil na 30 km trasu já. Důvod? Kdyby se ztratil, nebo si ublížil, to bych to zase schytal. Jelo se nám převážně po cyklostezkách parádně. I přesto, že mám na kole pomocný motorek odšlapal jsem trasu poctivě. Zvladli jsme ji s Martinem oba a bylo o čem povídat. Nepopíráme, že jsme dostali tzv. do těla.    Celý den bylo krásně a příjemně. 

  Společně s SK Rytmikem a jedním mnohaletým nadšencem pochodu (panem Žvanutem) , který měl hlavní podíl na připravě tras  jsme akci ukončili.

Moje vlastní zkušenost a názor, který vzešel z povídání s účastníky. Pochod jako akce byl poznáním i poučením pro zdravé i nemocné. Potvrdilo mi to několikeré vyjádření starších účastníků.  Vypadá to pro Slovácko, tak, že na odpočinek příští rok opět nezbude čas. 

Za podporu a sponzorink je třeba poděkovat městu Dubňany, městu Hodonín  a místním sponzorům.

Honza Škrkal za sebe i za Zuzanu Schneinderovou

 

 

                                         P R O P O Z I C E

 

 

41.  POCHOD  MORAVSKÝM SLOVÁCKEM 2012

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

 

Pořadatelé a hlavní organizátoři,
Parkinson Slovácko, o. s.                   SK Rytmik Lipová 1385  DubňanyFr. Vlacha 1411, 696 03 Dubňany                   a s nimi společně  nadšenci pochodu se čtyřicetiletou tradicí http://www.parkinson-slovacko.cz/ 
Datum konání: 8. 9. 2011
Místo konání: Česká republika, místo startu – město Dubňany, ulice Lipová,  Dubňany,                            Cílové místo – Autocamp Josef,  Dubňany
Přihlášky soutěžících i doprovodu.Přihlášky hostů. Písemně nebo elektronicky, nejpozději do 7. 9. 2012. K pochodu: Přihlásit a zúčastnit se mohou osoby starší 18 let mladší než 18 let za doprovodu zák. zástupce, organizovaní i neorganizovaní.  Jednotlivci, rodiny i skupiny.  Z České republiky i dalších zemí. Časová hranice pro přihlášení je stanovena nejpozději na 10,30 hodinu dopolední ke dni pochodu. 
Ubytování: Ubytování si zajistí skupiny nebo jednotlivci samostatně, na vlastní náklady.  Účastníci  POCHODU si zajišťují přepravu na místo konání akce individuálně. 
Úhrada: Účastníci pochodu uhradí účastnický poplatek (startovné) ve výši 50,- Kč, děti do15 let účastnický poplatek neplatí Platba je v českých korunách. 
Informace: Jan Škrkal, spoluorganizátor Pochodu Moravským SlováckemKontakt: Telefon: +420 511 119 420. Mobil: +420 608 081 553.E-mail: [email protected].                          Skype adresa:  jan.skrkal 

 

 

 

 

 

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

 

Komunikace – dorozumívací řeč: čeština
Obecná pravidla: Včas a řádně podaná přihláška, účast na vlastní nebezpečí
Upozornění: Pořadatelská  služba bude zajištěna. Za odložené věci pořadatel neručí. K dispozici bude místo pro odložení osobních věcí. Za cenné věci pořadatel neručí.
   
Bezpečnostní pokyny Pěší trasy jsou vedeny převážně po značených lesních a polních cestách a jsou vhodné i pro horská kola.Cyklotrasy jsou vedeny po silnici a zpevněných cestách.Některé úseky tras jsou vedeny po nově vybudovaných vinařských stezkách.Trasy 5.10.15 km jsou určeny převážně pro rodiče s dětmi.Na startu dostane každý účastník startovní průkaz a popis trasy.Změna tras vyhrazena !I letos budou připraveny věcné ceny pro nejstaršího,nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka,pro nejpočetnější skupinu. Pochodu se každý zúčastňuje na vlastní nebezpečí. S touto skutečností byl seznámen včetně seznámení s propozicemi a toto   stvrdil podpisem na přihlášce.    Cyklotrasy se mladší účastníci 15 let mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.

Jede se převážně po veřejné komunikaci za plného provozu.

 

 

 

 

 

C) ČINOVNÍCI POCHODU

________________________________________________________________________________

Hlavní pořadatelé:   Jan Škrkal,Zuzana Schneiderová
Prezence: Bude jmenována pořadatelem ( z řad dobrovolníků v den pochodu).

 

D) ČASOVÝ POŘAD

 

8,00 – 10,30 Prezence.
   
   
12,00 – 17,00 Soutěže. V mezidobí pochodu budou probíhat malá sportovní, nebo vědomostní klání, která zajistí Parkinson Slovácko
   
  Pořadatel si vyhrazuje právo drobných změn programu, případného doplnění.
  Pochod není závislý i na počasí. Jde se za každého počasí.

 

 

 

 

 

E)  RŮZNÉ

 

Odměny: Za zvláštní výkony.  Věcné ceny za kategorie vyhlášené v cíli pochodu.  
Změny programu, námitky a pod. Rozhodují společně hlavní pořadatelé.. 
  Pořadatel si vyhrazuje právo změn v parametrech propozic.

 

 

 

Upozornění pořadatele:

Za odložené věci, případně jejich ztrátu pořadatel neodpovídá. Účast v pochodu probíhá na vlastní nebezpečí.  V případě potřeb v souvislosti se zdravotními problémy, volejte krizová čísla 112, nebo 155. Můžete volat i na telefon 608 081 553 p. JANA ŠKRKALA.

 

   Rozhodnete-li se ukončit pochod před dosažením cíle, prosím informujte nás zprávou SMS  na stejném telefonu 608 081 553.

 

 

Propozice vypracoval a schválil:      17. 8. 2012,  Parkinson  Slovácko o.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *